گروه آموزشی علوم اجتماعی از سال ١٣87 با پذیرش دانشجو در رشته علوم اجتماعی(دوره شبانه)، گرایش پژوهشگری، فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کرده است. پس از احساس ضرورت نسبت به تربیت نیروهای متخصص در این رشته, از سال ١٣91همزمان با پذیرش دانشجوی کارشناسی در دوره روزانه ، به ایجاد دوره کارشناسی ارشد علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری اقدام نموده و نسبت به پذیرش دانشجو در این مقطع و رشته تحصیلی مبادرت کرده است.

اهداف گروه علوم اجتماعي عبارتند از:

1 ـ آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر در حوزه علوم اجتماعي

2ـ ارتقاء دانش جامعه (علم جامعه)

3 ـ كمك به فهم مسائل اجتماعي و شناخت علل و آثار آن

4-  انجام پژوهش‏هاي اجتماعي كاربردي حول مسائل محوري دراستان و کشور

 

اعضاي هيأت علمي تمام وقت اين گروه در حال حاضر 5 نفر و مديريت آن به عهدة دکتر هدایت الله نیکخواه است.